Muutosloki

Visma Liikkuvan työn ratkaisuja kehitetään jatkuvasti. Uusi päivityspaketti pyritään julkaisemaan joka toinen keskiviikko. Mikäli muutos koskee jotakin tukipyyntöä, on kyseisen pyynnön HD-numero ilmoitettu muutoksen perässä. HD-numeron perässä näytetään Visman sisäiseen käyttöön tarkoitettu LTR-alkuinen ID.

24.11.2021: Versio 2147

Varasto
LTR-4595

NovaLisätty mahdollisuus tehdä sisäisiä siirtoja varastopaikkojen välillä keräilyn ja saavutuksen kautta

Novaan luodaan uusi tilaustyyppi, joka kerrotaan YK-asetuksissa Varasto / Siirrot -> Varastopaikkojen väliset siirrot: Siirtotilauksen tyyppi ERP:ssä

Novassa määritellään siirrettäville tuotteille välivarasto, jonne tuotteen saldot siirtyvät lähetyksen toimittamisen jälkeen ja josta saldot siirtyvät kohdevarastoon saavutuksen yhteydessä

Novan asiakaskortistossa määritetään varastopaikkaa vastaavat yhteystiedot, jotka tarvitaan lähettämistä varten

Lisätietoja löytyy Nova sisäiset siirrot-ohjeesta

LTR-2322

L7Muutettu saavutuksen kohdistumista oikeasti saavutettavaan riviin, eikä äitiriviin

Korjaa ongelman, jossa vahvistettu jälkitoimitusrivi saavutetaan ennen alkuperäistä ostoriviä

Yleiset
LTR-4775

PDF.js -kirjasto päivitetty, jotta uudemmat PDF-tiedostot avautuvat suoraan esikatseluun

LTR-4826

L7Korjattu työjonon 0-määrällä valmiiksi kuittaamista. Nyt kuittaaminen onnistuu myös ilman aikojen syöttämistä

LTR-4810

L7Lisätty hakumahdollisuus muokattaville päivämäärä-, valintalista- ja tekstikentille

Kyselyn suorituskyvyn vuoksi on tärkeää käyttää myös muita hakuehtoja (esim. Vahv. toimpvm)

LTR-4816

L7Lisätty Työvaiheet-kyselyyn myyntirivin vahvistettu toimituspäivämääräsarake

LTR-4832

L7Lisätty Työvaiheet-kyselyyn ostojen tilasarakkeet

Toinen sarake näyttää ostojen tilan työnumero-/alanumerotasolla ja toinen työnumero-/alanumero-/rivitasolla

Sarakkeesta pääsee porautumaan ostoihin, mikäli käyttäjällä oikeus Ostorivit-kyselyyn

LTR-4782

Lisätty LTR:n osapuolitietoihin sarake ja hakukenttä Y-tunnukselle

Koskee esimerkiksi Laaduvalvonnan sarjanumeroiden, lomakkeiden ja liitteiden listoja

10.11.2021: Versio 2145

Visma LTR päivityksessä huomioitavaa on-prem asiakkailla

Visma LTR 2145 vaatii Microsoft.NET Framework 4.8 version

Mikäli .NET Framework Runtime päivitystä ei tehdä, Visma LTR:ää ei voida 10.11.2021 jälkeen päivittää uusimpaan versioon, ennen kuin .NET Framework Runtime on päivitetty 4.8 versioon. Asennusohjelma tulee huomauttamaan tästä

Visman Sovelluspalvelussa on jo käytössä .NET Framework versio 4.8, joten sovelluspalveluasiakkailta tämä ei vaadi mitään toimenpiteitä

Lue lisää

Lataa tästä

Varasto
LTR-4757

Korjattu listainventoinnissa ilman inventointipäivää olevien rivien näkymistä

Päivämäärällä rajaaminen pudotti laskemattomat rivit pois

LTR-4691

NovaLisätty Novan varastotapahtumien sisäänlukuun skripti

Tapahtumien sisäänluvun avulla voidaan pitää LTR:n saldot ajantasalla, vaikka osa toiminnoista olisi tehty Novassa

Uusi yrityskohtainen asetus, johon määritetään LTR:n prosessitunnus. Prosessitunnuksella tehtyjä varastotapahtumia ei lueta Novasta LTR:n suuntaan, jotta ei synny duplikaatteja

Yleiset
HD 4974130 LTR-4764

L7Lisätty Työjono-kyselyyn Taso-sarake, joka on L7 osan taso (TSUUNO.TASO)

LTR-4781

L7Lisätty myyntirivit-kyselyyn kaksi vapaasti termitettävää saraketta (Termit: 14368 ja 14367)

"Muokattava päivämäärä" sarake ja "Muokattava valintalista" -sarake Valintalistan sisältö voidaan määrittää L7:n kenttäkirjaston koodilta myyntirivikyselyn yrityskohtaisista asetuksista

Tiedot tallentuvat kommentti-sarakkeiden tapaan L7:n AXREF-tauluun

27.10.2021: Versio 2139

Työnohjaus
LTR-4650

Lisätty työn kentät Tyyppi ja Laji "TTM vakioraportit - työtapahtumat - Työt"-raportointiin

Varasto
LTR-4613

Lisätty vastaanottoruudulle huomiokuvakkeet riviltä puuttuvista intrastat- ja painotiedoista

Vaatii kyseisten tietojen lisäyksen ostorivien sisäänluvun skripteihin

LTR-4566

Lisätty mahdollisuus ajaa ostorivien ja myyntirivien sisäänluku Saavuta heti -toiminnallisuuden yhteydessä

Saavutuksen YK-asetuksissa määriteltävissä ajettavat sisäänluvut (ostorivit/myyntirivit) ja odotetaanko sisäänlukujen valmistumista saavutusruudulla

Vaatii muutoksia ostorivien ja myyntirivien sisäänluvun skripteihin

LTR-4616

NovaLisätty YK-asetus, joka mahdollistaa myyntitilauksen kuluveloitusten, eli esimerkiksi rahtikulujen (nimikelaji 10), automaattisen toimittamisen lähetyksen toimituksen yhteydessä

Nimikelajin 10 tuotteita ei lueta enää keräiltäväksi

LTR-4692

Korjattu 0-määrien inventointia, kun tietokantaan on saldoon jäänyt desimaaleja (esim. 0,00000000007)

Yleiset
LTR-4592

L7Työjono-kyselyn kuittausruudun määrä -kentän oikealla puolella näytetään "Toteutunut: / Tilattu: " -otsikoin työvaiheen tilanne

Mikäli näitä otsikoita klikkaa, täydentyy "Määrä" -kenttään työvaiheen jäljellä oleva määrä. Määriä käsitellään pyöristysasetusten mukaisesti

LTR-4666

L7Korjattu Työjono-kyselyn aikakuittauksia valmiiksi merkinnän yhteydessä

06.10.2021: Versio 2137

Laadunvalvonta
LTR-4665

Korjattu työlle lisättävän sarjanumeron tallentumista

Työmaarekisteri
LTR-4646

Muutettu Työmaarekisterin Inoptics -sivulla UserID-kenttä merkkijonoksi

Työnohjaus
HD 4946542 LTR-4554

L7Myyntirivin myyntitiliksi voidaan sallia muutkin kuin Tuotot-pääryhmän tilit

Mikäli YK-asetus "Myyntirivit/SQL: Myyntitili lisärajaus " on määritelty, ei jatkossa rajata tilijä pääryhmään "Tuotot" (KASKDI=2), vaan ainoastaan asetuksen mukaisesti

Työtapahtumat
HD 4968762 LTR-4614

Korjattu operaattorihakukenttien hakutyypin poisjäänti Siirrot-painiketta käytettäessä

Varasto (L7)
LTR-4661

Korjattu toimitetun lähetyksen kollitarrojen tulostusta

Tulostus asetti toimitetun lähetyksen virheellisesti tilaan tulostettu

LTR-4615

Korjattu lähetteen ja rahtikirjan suoratulostusta

LTR-4606

Korjattu Kotiinkutsun alku- ja loppuaikojen syöttämistä

Alkuajan tulee olla pienempi kuin loppuajan

LTR-4320

Lisätty mahdollisuus muuttaa kuljetuspalveluiden, rahtivapauden yms. purkupaikkoihin liittyvien tietojen oletusarvojen logiikkaa

YK-asetus Y: Varasto / Keräily > SQL: Purkupaikka oletusarvot

Yleiset
LTR-4417

Korjattu ylävalikon sovelluskohtaisten asetusten näkyminen listoilla näkymän vaihdossa ja tallennuksessa

LTR-4571

Korjattu ostorivien vahvistukseen liittyen seuraavia asioita

Lähetä sähköposti -nappi disabloitu mikäli käyttäjälle ei ole käyttäjäkohtaisissa asetuksissa määritetty sähköpostia

Poistettu vahvistus-ikkunan toimituspvm-kentästä pakollisuus. Rivi vahvistetaan alkuperäisellä toimituspäivämäärällä mikäli toimituspäivään ei vahvistuksen yhteydessä oteta kantaa

HD 4967067 LTR-4637

L7Lisätty Myyntirivit-kyselyyn Vahvistettu- ja Päättyy-sarakkeet

Vahvistettu-sarakkeella voidaan hakea vahvistetut tai vahvistamattomat myyntirivit. Päättyy-sarake näyttää alanumeron voimassaolon (MYTYO.PAATPVM)

LTR-4644

NovaVisma BusinessVisma.netKorjattu LTR Rest Api adhoc-kyselyiden näkyminen käyttäjän profiileissa

22.09.2021: Versio 2135

Varasto (L7)
LTR-4514

Lisätty varaston Lähetykset-listalle valintaruutu ja muokattava Keräilijä-kenttä

LTR-4570

Parannettu keräilyn Suunnittelu-sivun suorituskykyä

08.09.2021: Versio 2133

Työmaarekisteri
HD 4959066 LTR-4516

Lisätty työmaarekisterin listalle näkyviin lisenssiltä käytössä olevien työmaiden lukumäärä

LTR-4550

Lisätty työmaan tietoihin näkyviin käytetyt läsnäoloseurannan lisenssit

Työtapahtumat
HD 4963396 LTR-4518

L7Rajattu LTR:n suoriterivin selitekentän pituus L7:n vastaavan kentän pituuteen (35 merkkiä)

Varasto (L7)
HD 4953654 LTR-4391

Lisätty työnumero-ottoon työkortti tai työnumero on pakolliseksi, jotta ei pääse syntymään kohdistamattomia ottoja

HD 4957179 LTR-4520

Lisätty Tuotteen hyllypaikka-sivulle mahdollisuus päivittää tuotteen LTR:n keräilyhylly, tuotantohylly, myymälähylly tai oletushylly tuotteelle L7:n oletushylly2-kenttään

YK-asetus Varasto > L7 Oletushylly2

Yleiset
HD 4961950 LTR-4521

Työjono-kyselyn ylikuittaus –tilanteessa paluu listanäkymään ei enää jumiudu poistuttaessa kirjauslomakkeelta automaattisesti tallennuksen jälkeen

LTR-4471

L7Lisätty Ostorivit-kyselyyn ostorivien vahvistus -toiminnallisuus, jonka saa käyttöön omalla profiililla Ostorivien vahvistus (159)

Ostorivejä voidaan vahvistaa rajapinnan yli L7:aan rivikohtaisesti tai massana useampia kerrallaan

Ostoriveistä on mahdollista lähettää sähköposteja toimittaja-osapuolelle suoraan kyselystä

25.08.2021: Versio 2131

Työmaarekisteri
LTR-4496

Useampi yritys voi nyt käyttää samaa sertifikaattia aineiston lähetyksessä verottajalle

Ominaisuuden käyttöönottamiseksi ota yhteyttä Visman asiakastukeen

Työnohjaus
LTR-4499

Tehtävän vapaiden tekstikenttien (WF_MEMO1-5) näkyvyysasetukset koskevat nyt myös mobiliipäätettä

Yleiset
LTR-4498

Lisätty Tuotetiedot-ikkunasta porautuminen Varaukset-kyselyyn

LTR-4105

Nopeutettu Varaukset-kyselyssä Tulopvm-sarakkeen toimintaa

11.08.2021: Versio 2126

Ostolaskut
LTR-4411

Nopeutettu ostolaskujen PDF-tiedostojen yhdistelyä

30.06.2021: Versio 2122

Laadunvalvonta
LTR-4427

Korjattu laitekortin vapaiden alasvetolistojen muutoslokiin tallennus

LTR-4429

Korjattu laitekortin vapaiden alasvetolistojen tallennus

Työnohjaus
LTR-4256

Lisätty tehtävän liitteisiin näkyviin liitteen kuvaus

Varasto (L7)
HD 4949523 LTR-4307

Korjattu aiheeton herja "Virheellinen hyllypaikka" Tuotteen hyllypaikka -sivulla

HD 4949737 LTR-4339

Korjattu jälkitoimitusrivien tilojen käsittelyä

Yleiset
LTR-4439

L7Lisätty listojen osapuoliin yrityksen hakunimisarake

LTR-4425

L7Lisätty sarakkeita Ostorivit -kyselyyn ja parannettu kyselyn suorituskykyä

Lisätty ostotilauksen Tilauspäivä-sarake

Lisätty myyntitilaukselta ja myyntiriviltä näytettäviin sarakkeiden otsikkoon tarkenne "Myynti"

Korjattu Ostojen tila -saraketta, joka näyttää ostorivin ja sen jälkitoimitusrivien tilatietoja

Nopeutettu tuotekoodilla hakua, jos LTR:n yrityskohtainen asetus "ERP-asetukset / Tuotekoodeissa vain isoja kirjaimia" on käytössä

LTR-4136

L7Lisätty sarakkeita Varaukset -kyselyyn ja parannettu kyselyn suorituskykyä

Lisätty Työkortti, Ostopäivämäärä, Ostotilausnumero, Tila, Tilaselite, Tila (Vaihe) ja Tilaselite (Vaihe) -sarakkeet

Lisätty Ostojen tila -sarakkeen tilojen perään ostorivin numero (R: numero)

Nopeutettu tuotekoodilla hakua, jos LTR:n yrityskohtainen asetus "ERP-asetukset / Tuotekoodeissa vain isoja kirjaimia" on käytössä

LTR-4326

L7Lisätty Työjono-kyselyyn työvaiheen työohjeet omaan sarakkeeseen ja kuittausruudulle

LTR-4325

L7Lisätty Työjono-kyselyyn mahdollisuus estää työn aloittaminen L7:n työn, rivin, osan tai vaiheen viitteellä

YK-asetus Vakiokyselyt / Työjono > Aloituksen estävä viite -kenttään kerrotaan L7 viitetunnus ja sen löytyessä työltä, riviltä, osalta tai vaiheelta estetään työn aloitus

09.06.2021: Versio 2120

Laadunvalvonta
HD 4951472 LTR-4392

Korjattu erikoismerkkien näyttämistä lomakkeen kentän otsikossa

Varasto (L7)
HD 4951427 LTR-4336

Estetty kuitatun inventointilistan muokkaaminen

HD 4949408 LTR-4312 LTR-4402

Korjattu lähetyksen maksajaosapuolen ja noutoaikojen hakemista kuljetuspalvelun valinnan yhteydessä

26.05.2021: Versio 2118

Ostolaskut
LTR-4296

Lisätty Ostolaskut-sovelluksen otsikko- ja rivitason kyselyihin mahdollisuus tehdä lisälinkityksiä, lisäsarakkeita ja lisärajauksia

Työtapahtumat
LTR-4257

Lisätty uudet profiilit suoritteiden ja kululaskujen siirtoon

Profiilien ollessa käytössä näkyy käyttäjälle Työtapahtumien Siirrot-sivu, jossa voidaan lähettää profiilin sallimat tapahtumat siirtoon

Varasto (L7)
LTR-4269

Lisätty mahdollisuus tehdä varastosiirtoehdotuksia LTR työnohjauksen kautta

Yleiset
LTR-4311

L7Lisätty Työvaiheet ja Osat -kyselyihin mahdollisuus tehdä lisälinkityksiä, lisäsarakkeita ja lisärajauksia

LTR-4347

Korjattu Remote Print Clientin tulostusjonon käsittelyä ja 180 astetta käännetyn dokumentin tulostusta

12.05.2021: Versio 2116

Yleiset
LTR-4291

Korjattu suoratulostuksen tulostimen nimen käsittelyä

LTR-4281

Lisätty käyttäjän yhteystietojen tallennus myös yritystietokantaan raportoinnin helpottamiseksi

28.04.2021: Versio 2114

Työnohjaus
LTR-4116

Visma.netKorjattu uuden resurssin perustaminen ja resurssin muokkaaminen

Varasto (L7)
LTR-3773

Korjattu hyllykartan tuontia ja kehitetty virheenkäsittelyä

Yleiset
LTR-4272

L7Korjattu Työjono-kyselyssä pelkän valmistusajan kirjaamista

LTR-4207

L7Korjattu Työjono-kyselyssä valmiin työvaiheen perumista

14.04.2021: Versio 2112

Työnohjaus
HD 4943538 LTR-4220

Korjattu myyntirivin hinnan maksipituuden asetus

HD 4943117 LTR-4215

Korjattu tilauksen myyntirivieihin liittyvä suorituskykyongelma

Varasto (L7)
LTR-4223

Lisätty mahdollisuus rajata kuluveloitus-tyyppisten rivien automaattista toimitusta lähetyksen toimituksen yhteydessä

Yleiset
LTR-4108

Korjattu resurssin muokkauksen Esimies-kenttä

Muutettu autocomplete-kentäksi suorituskyvyn parantamiseksi

31.03.2021: Versio 2110

Työnohjaus
LTR-4162

Korjattu osapuolien massapäivityksen muokkausajankohdan ja muokkaajan tallentumista

LTR-4182

Korjattu yritysnumerolla hakua mikäli käytössä on myynnin työnohjaus ja yritysnumerosta löytyy kirjaimia

Varasto (L7)
LTR-4202

Korjattu lähetyksen tiedot -sivun kuljetusyhtiön ja kuljetuspalvelun päivittymistä tilaukselta

Yleiset
LTR-4138

Korjattu yrityskohtaisten asetusten latautumista

Ladataan asetukset vasta yritysympäristön valinnan jälkeen

LTR-4167

Lisätty käyttäjähallintaan käyttäjän taakse vapaamuotoinen Kommentti-kenttä

Käyttäjän taakse lisätty kommentti voidaan ottaa esiin Käyttäjät-listalle omana sarakkeena

LTR-4068

Lisätty yrityskohtainen asetus, jolla voidaan valuuttamuunnoksissa käyttää myynti- ja ostokurssin sijaan keskikurssia

Työnohjaus / Myyntirivit -> Käytä keskikurssia

17.03.2021: Versio 2108

Varasto (L7)
LTR-4065

Korjattu lähetyksen tiedot -sivulla noutoaikojen hakemista

Noutoajat haettiin virheellisesti uudestaan kun lähetykselle lisättiin tilauksia

LTR-4161

Korjattu varaston ponnahdusikkunoiden avautumista

Esimerkiksi Firefox 86 versiossa jäi taustalla oleva sivu latautumatta uudestaan

LTR-4147

Korjattu SSCC-inventointia, kun hyllypaikkoja ei ole sidottu varastoon

LTR-4154

Lisätty kollin tietoihin lisäysaika ja muokkaaja

LTR-4149

Muutettu siirtolistan Tarve-sarakkeesta avautuvan siirtoikkunan määrän ehdotuksen logiikkaa

YK-asetus Varasto / Siirrot -> Määrän oletusarvo ohjaa siirrettäväksi ehdotettavaa määrää

1 = Siirtämättä määrä, Hyllysaldo = Mistä-hyllyn saldo

03.03.2021: Versio 2106

Varasto (L7)
LTR-4148

Korjattu Siirto-tyyppisten tapahtumien tilapäivitystä

LTR-4122

Muutettu Siirtolistalta avatun yksittäisen siirron logiikkaa

Siirron jälkeen ei palata suoraan siirtolistalle mikäli siirretään vähemmän kuin tarvemäärä

Siirtoikkuna latautuu uudestaan ja ehdottaa siirrettäväksi vielä siirtämättä olevaa määrää

LTR-3981

Lisätty mahdollisuus näyttää saavutuksessa ja siirroissa, vapaat hyllypaikat osiossa, asiakaskohtaisesti määritellyt hyllypaikat

Voidaan ehdottaa vapaina paikkoina esimerkiksi tuotteen hyllyluokan mukaisia hyllypaikkoja tai tyhjiä hyllypaikkoja

LTR-3899 LTR-4087

Lisätty Siirtolistalle mahdollisuus tehdä asiakaskohtaisia css-tyylejä, lisälinkityksiä, lisäsarakkeita ja lisärajauksia

LTR-4137

Lisätty Tuontantohylly-sarake Varasto / Hyllysaldot ja Varasto / Listainventointi -kyselyihin

17.02.2021: Versio 2104

Työnohjaus
LTR-4093

Korjattu työn- ja tehtävän tilojen päivitystä

Varasto (L7)
LTR-4001

Korjattu hyllykartan leikepöytä tuontia

Tuonnissa oli mahdollisuus jäädä varasto-tiedon perään tyhjiä merkkejä

LTR-3957

Korjattu keräilyn Päivitä tilaukset -napin toimintaa mikäli lähetyksellä useampia tilauksia

LTR-3890

Lisätty mahdollisuus ohjata inventointitapahtumien ERP-siirrossa käytettävän varaston valintaa SQL-asetuksella, jos hyllypaikkoja ei ole sidottu varastoon

LTR-1809 LTR-3935

Lisätty ostotilauksen saavutukseen mahdollisuus saavuttaa rivi loppuun vastaanotetulla määrällä

YK-asetus Varasto / Saavutus > Rivin loppuun saavuttaminen käytössä

Kuittaa rivin ERP-siirrossa saaduksi vastaanotetulla määrällä

LTR-3976

Lisätty mahdollisuus noutopisteen koodin sisäänluvulle ERPistä

Noutopisteen koodi voidaan välittää tilaukselta Unifaun-sanomaan

LTR-4084

Poistettu siirtolistalta Hae ERPstä -nappi, koska siirrettävät rivit tulee aina hakea ajastetusti

Yleiset
LTR-4063

Korjattu resurssin muokkauksen Käyttäjä-kenttä

Muutettu autocomplete-kentäksi suorituskyvyn parantamiseksi

LTR-3967 LTR-4038

Lisätty uusi Remote Print Client -ominaisuus, jonka käyttöönotolla voidaan tulostaa LTR:n raportit sovelluksista suoraan tulostimille Visman Sovelluspalvelusta

Ominaisuuden asennusohje löytyy LTR:n ohjeista

Suoratulostus toimii myös Unifaun REST APIa käytettäessä

LTR-3989

Lisätty Myyntirivit-kyselyyn Var.Valm.Pvm ja Tuot.Aloitus -sarakkeet

Var.Valm.Pvm näyttää myyntirivin tuotteen seuraavan varastovalmistuspäivän ja määrän. Rästit huomioidaan 30 päivää taaksepäin

Tuot.Aloitus näyttää valmistukseen ohjatun myyntirivin 1. vaiheen aloituspäivän

03.02.2021: Versio 2102

Laadunvalvonta
LTR-3975

Korjattu lomakkeiden kenttäkohtainen haku merkkijonoilla, joissa väliviivoja
Korjattu päivämäärähaku "suurempi kuin"- ja "pienempi kuin"-operaattoreilla

Työnohjaus
LTR-3918

Kehitetty työn tilojen käsittelyä

Lisätty Listojen hallintaan työn/tehtävän tilojen listalle lisäsarake työn automaattisen tilapäivityksen määritykseen

Tätä saraketta käytetään erityisesti keskeytyksen lisätilojen hallinnassa

Yleiset
HD 4912715 LTR-3670 LTR-3752 LTR-3815

L7Lisätty Työjono-listalle massakuittaustoiminnallisuuksia sekä työvaiheen keskeytystoiminto ja valmiin vaiheen peruminen

HD 4905311 HD 4905313 LTR-3818

Lisätty resurssiryhmäkyselyyn kärkimiessarake

Lisätty hakukenttä Jäsenet-sarakkeeseen sekä poistettu linkki resurssitietoihin

LTR-3988

L7Lisätty Henkilötiedot-kyselyyn palkkatapahumat palkkalajiryhmittäin

Kyselyssä on sarakkeet euroille, määrille sekä määrien keskiarvolle (per 7pv) kaikista L7:n palkkalajiryhmistä

LTR-3977

Lisätty uusi profiili 41 Yleiset / Näkymien ylläpito

Profiililla sallitaan käyttäjälle oikeus muokata näkymiä ja tallentaa profiilikohtaisia näkymiä

20.01.2021: Versio 2101

Varasto (L7)
LTR-3843

Korjattu tilausten lähetystilannekyselyn toiminnallisuutta tapauksessa, jossa Käsittelyn tila-lista (ID 1076) on tyhjä

LTR-3961

Korjattu Tuotteen hyllypaikka -sivun toimintaa mikäli käyttäjän takana on rajattu sallittuja varastoja

LTR-3719

Lisätty tuotetapahtumakyselyyn vastaanottokertasarake

Varaston pääkäyttäjäprofiilille näytetään sarakkeessa linkki kyseiseen vastaanottoon

LTR-3915

Lisätty mahdollisuus käyttää lähetysnumeroa saavutuksen tilausnumerona

YK-asetus Varasto / Siirrot > Varastopaikkojen väliset siirrot: Käytä lähetysnumeroa saavutuksen tilausnumerona

LTR-3920

Lisätty mahdollisuus määrittää keräilyn ja saavutuksen oletushylly jo myynti- ja ostorivien sisäänluvussa

Mikäli myynti- tai ostoriviltä löytyy tieto oletushyllystä, ehdotetaan sitä ensisijaisena keräily- tai saavutushyllynä

Yleiset
LTR-3904

L7Lisätty ostorivikyselyyn yrityskohtainen asetus tarraraportin tulostamiseksi

Lisätty kyselyyn valintaruutusarake, jota käytetään sekä raportin tulostamisessa että rivitietojen massapäivityksessä

LTR-3959

L7Muutettu Ostotilausrivit-kyselyn hakukentät operaattorihakutyyppisiksi

07.01.20021: Versio 2051

Kierrätys
HD 4918947 LTR-3897

L7Lisätty Ostolaskut-sovellukseen tuotekoodi- ja hakunimisarakkeet ostolaskun tietoihin

Varasto (L7)
LTR-3954

Lisätty tuotetapahtumakyselyyn toimittajan eränumerosarake

21.12.2020: Versio 2050

Kierrätys
HD 4924320 LTR-3945

Korjattu version 2049 ominaisuus kenttien pysymisestä lukittuina sivun lataamisen valmistumiseen asti, joka esti uusien liitteiden lisäämisen laskulle

Työmaarekisteri
HD 4924670 LTR-3949

Korjattu Työmaan urakat-sivun jumittuminen tapauksissa joissa kaikkien urakoiden automaattinen valinta on käytössä

Yleiset
HD 4923741 LTR-3944

Korjattu suosikkien katoaminen käyttäjältä, kun pääkäyttäjä muokkaa käyttäjän asetuksia

16.12.2020: Versio 2049

Laadunvalvonta
HD 4910344 LTR-3923

Korjattu laitekortin muokkaushistorian näyttäminen, jos tekstien pituus oli yli 255 merkkiä

Työnohjaus
HD 4919422 LTR-3921

Korjattu tehtävien toistuvuuden virhe, jossa työtapahtumissa tehtyjen kirjausten toistuvuudet linkittyivät virheellisesti töihin

Työtapahtumat
HD 4920096 LTR-3909

Korjattu 0-kestoisen kello 0:00 olevan tapahtuman näkyminen kalenterin 1. viikon maanantailla

Varasto (L7)
LTR-3891

Lisätty mahdollisuus rajata hyllypaikan valintaa yrityskohtaisella asetuksella

LTR-3883

Korjattu Toimita heti ja Saavuta heti -painikkeiden toimintaa

Toiminnallisuudet siirsivät virheellisesti myös siirtämättömät Työnumero-otto ja Varastosiirto -tapahtumat

Yleiset
LTR-3895

Lisätty ostorivikyselyyn toimituspäivän liukuvan hakuvälin sarake


L7Lisätty yrityskohtainen asetus omien rivityylien määritykselle

LTR-3901

L7Lisätty Saldot-kyselyyn mahdollisuus tehdä lisälinkityksiä, lisäsarakkeita ja lisärajauksia

LTR-3919

LTR:n kentät ovat lukittuina kunnes sivun lataaminen valmistuu

03.12.2020: Versio 2047

Työmaarekisteri
LTR-3851

Lisätty yrityskohtaiset asetukset aineiston lähetykseen ApitamoPKI-rajapinnan kautta

Asetukset näkyvät lisäksi aineistojen lähetyssivun alivalikossa työmaan pääkäyttäjä-profiilin omaaville henkilöille

Käyttöönotto vaatii tulorekisterin varmennepalvelun myöntämän varmenteen hakua

Työtapahtumat
HD 4904970 HD 4918093 LTR-3715

Piilotettu kärkimieheltä resurssiryhmien henkilöt, jos resurssiryhmä on arkistoitu

Varasto (L7)
LTR-3877

Korjattu hyllypaikan poimintaa suurennuslasi-kuvakkeen kautta, kun hyllypaikkoja ei ole sidottu varastoon

LTR-3893

Korjattu Siirtolistan Puuttuu-sarakkeen hakukentät

HD 4919885 LTR-3908

Nopeutettu listainventoinnin listan muodostusta

LTR-3889

Lisätty mahdollisuus valita mihin tuotteen taakse lisätyistä hyllyistä saavutuksessa luotu siirtoehdotus kohdistuu

Oletushylly, keräilyhylly, tuotantohylly tai myymälähylly

LTR-3843

Lisätty tilausten lähetystilannekyselyyn sarakkeet ulkoisille viitteille, laskutusyritystiedoille, toimituksen postinumerolle & -toimipaikalle, tilavuus- sekä lavametritiedoille, laskutuksen kommentille sekä käsittelyn tilalle

Käsittelyn tila-sarakkeen valintoja ylläpidetään Listojen hallinnan uudessa listaryhmässä (ID 1076)

Lisäksi korjattu Näytä osatoimitetut -valinnan toiminnallisuutta

Yleiset
HD 4913295 LTR-3881

L7Lisätty työjonokyselyyn sarake tilauksen viitedokumenteille

25.11.2020: Versio 2045

Varasto (L7)
LTR-3864

Korjattu hyllypaikan poisto ja hyllysaldojen nollaus vuosi-inventoinnin ollessa käytössä

11.11.2020: Versio 2043

Työnohjaus
LTR-3831

Korjattu suoritteen sarjanumeron tahaton kopioituminen seuraaville riveille

Työtapahtumat
LTR-1918

Lisätty työajanseurannan leimaussivulle oma profiili

Leimaussivu voidaan asettaa LTR:n etusivulle ja aloitusnäytöksi

Käyttäjän asetuksiin lisätty kenttä leimauksen lisäparametrien määritystä varten

Lopputuloksen voidaan tehdä erillisiä leimauspäätekäyttäjiä LTR:ään ja parametroida käyttäjän asetuksilla näkyviin esimerkiksi tietyn resurssiryhmän henkilöt

Varasto (L7)
HD 4909579 LTR-3788

Korjattu sarjanumerotuotteiden toimituksen kohdistus myyntiriville

LTR-3717

Korjattu Kerätyt erät -sivun Lisää kolliin -toiminnallisuutta

Olemassa oleva kolli määrittää lavatyypin

LTR-3780

Korjattu saavutettavan tuotteen arkistoinnin tarkistusta

LTR-3190

Lisätty mahdollisuus luoda siirtoehdotuksia siirtolistalle saavutettaessa yrityskohtaisissa asetuksissa määrättyyn hyllyyn

Saavutustapahtuman siirto ERPiin muodostaa siirtolistalle siirtoehdotuksen saavutushyllystä tuotteen oletushyllyyn

Yleiset
LTR-3824

Lisätty Saldot-kyselyyn Oletushylly-sarake

Samalla termitetty koko kysely

28.10.2020: Versio 2041

Työmaarekisteri
HD 4909249 LTR-3778

Muutettu aineiston lähetystä

Tunnusten syötön jälkeen käyttäjä ohjautuu uudelle aineistonlähetyssivulle

Työnohjaus
HD 4910213 HD 4909875 LTR-3781

L7Lisätty L7 kentäkirjastosta sisältönsä saaville pudotusvalikoille mahdollisuus järjestää listan sisältö

Työtapahtumat
LTR-3716 LTR-3802

Lisätty työtapahtumien sähköposti-ilmoituksiin yritysympäristö ja kirjautumisosoite

Varasto (L7)
LTR-3793

Unifaun -asetukset on siirretty omaan osioonsa yrityskohtaisiin asetuksiin Varasto / Keräily / Unifaun

Yleiset
LTR-3648 LTR-3699 LTR-3700

Siirretty tuotetietoihin liittyvät yrityskohtaiset asetukset omaan osioonsa

Lisätty L7-ympäristöille uusi asetus tilauslajien määrittämiselle

Asetuksella määritetään tilauslajit, jotka huomioidaan tuoterekisterissä sekä Myyntitilaukset-, Myyntirivit- sekä Ostorivit-kyselyissä

Lisäksi lisätty kyseisiin kyselyihin uusia sarakkeita sekä kaikkien tilauslajien näyttövalinta

Katso video
LTR-3701

L7Lisätty Varaukset-kyselyyn näkyviin myös ostotilaukset, joilla ei ole ostorivejä

Lisätty kyselyyn Tulopvm-sarake

14.10.2020: Versio 2039

Työtapahtumat
HD 4906944 LTR-3749

Korjattu yhteenvedon toiminta rajattaessa tietyillä sarakkeilla esim. tarkastajakentällä

30.09.2020: Versio 2037

Kierrätys
HD 4903486 LTR-3704

Korjattu tarkastajan puutteellinen päivittyminen ERPistä ensimmäiselle riville

Työnohjaus
LTR-3614

Korjattu Extranet-käyttäjien yhteyshenkilön valintaa

LTR-3733

Korjattu resursoinissa esiintyneitä palkkien piirto-ongelmia

LTR-3738

Korjattu tehtävälomakkeen monirivisten lisäkenttien rivinvaihtomerkkien käsittely

LTR-3722

Lisätty työn työmaarajauksen yrityskohtainen asetus

Asetuksella voidaan esimerkiksi estää työmaan sisäisen kommentin sisällön perusteella uusien töiden lisääminen ko. työmaalle

02.09.2020: Versio 2033

Varasto (L7)
LTR-3658

Korjattu Kerätyt erät -sivun Kaikki yhteen kolliin -napin toiminnallisuuttaa iOS-laitteilla

HD 4885313 LTR-3551

Lisätty myyntirivikyselyyn linkki LTR lähetyksen tila-sarakkeeseen, josta päästään toimitustilannekyselyyn.
Mikäli käyttäjällä on varastoprofiili päästään toimitustilannekyselystä edelleen tilausnumerosarakkeen kautta varastosovellukseen tilaukselle.

LTR-3654

Lisätty mahdollisuus lisätä automaattinen rahti/pakkauskulurivi lähetyksen laskutustietoihin lähetteen tai rahtikirjan tulostuksen yhteydessä

19.08.2020: Versio 2026

Laadunvalvonta
LTR-3579

Korjattu alivalikon sekä Asetukset-ikonin puuttuminen ensimmäiseltä sivulta laadunvalvontaan siirryttäessä

HD 4893640 LTR-1499 LTR-2737 LTR-3040 LTR-3431

Muutettu sarjanumeroiden käsittelyä

Lisätty sarjanumeron tuotekoodikentän perään kuvake tuotetietojen näyttämiseksi

Lisätty yrityskohtaiset asetukset sarjanumeron yksilöintitavan sekä välilyöntien sallimisen hallinnoimiseksi

Sarjanumeron olemassaolon tarkistuksessa ei enää erotella isoja ja pieniä kirjaimia

Lisätty olemassaolevan sarjanumeron tarkistusilmoitukseen lisätietoja

Nopeutettu sarjanumeron hakua kirjausriveille työtapahtumissa ja työnohjauksessa sekä varaston keräilyssä ja inventoinnissa

Työnohjaus
LTR-3578

Lisätty tilauslistalle sarake, jossa näytetään tehtyjen tuntien prosentuaalinen osuus suunnitelluista tunneista

Lisäksi muutettu työlistan tehdyt tunnit- ja suunnitellut tunnit-sarakkeiden haku operattorihakutyyppisiksi

HD 4893642 LTR-3581

Lisätty tuki huoltotyön laskutushinnan muokkauksen sallimiselle huoltoluokkakohtaisesti

Työtapahtumat
HD 4893868 LTR-3597

Korjattu omien kirjausten näkyminen listalla esimies-profiililla tapauksessa jossa esimiehellä on vielä oma esimies

HD 4888313 LTR-3498

Kalenteritapahtumien kopiointiin on lisätty korkeintaan neljän viikon / 28 päivän aikavälin kopioinnin rajoitus

Varasto (L7)
HD 4897271 LTR-3609

Korjattu Tuotteen hyllypaikka -sivun toimintaa ja estetty tahaton tietojen tallennus

01.07.2020: Versio 2024

Laadunvalvonta
LTR-3571

Lisätty ilmoitus puuttuvista oikeuksista, mikäli käyttäjällä ei ole oikeuksia laadunvalvonnan toimintoihin

HD 4888621 LTR-3501

Muutettu sarjanumeroiden käsittelyä

Laitekortilla sarjanumero on aina pakollinen
Töiden, tehtävien, kirjausrivien, lomakkeiden kohdistustietojen ja liitteiden sarjanumeroille lisätään laitekortin ID
Laitekortin sarjanumeron, tuotekoodin ja tuotenimen muutokset päivitetään ID:n perusteella lomakkeiden kohdistustietoihin, liitetiedostoihin, kirjausriveille sekä töiden ja tehtävien sarjanumeroille

Lomakkeelle ja liitteelle sarjanumeron ID haetaan tallennuksen yhteydessä ensisijaisesti sarjanumero-tuotekoodi -yhdistelmällä
Jos sarjanumero-tuotekoodi -yhdistelmällä ei löydy ID:tä, haetaan viimeisin ID pelkän sarjanumeron perusteella

Kun käyttäjä lisää laitekortille lomakkeen tai liitteen ja käyttäjällä sarjanumerokenttä on lomakkeen kohdistustiedoissa tai liitteellä joko piilotettu tai Vain luku -tilassa, täydennetään lomakkeen tai liitteen sarjanumero ja tuotetiedot sarjanumerosuodattimen perusteella

Raportointi
LTR-3522

Korjattu työtapahtumien vakioraportoinnista Novan tilausnumerolla ja L7:n alanumerolla rajaaminen

LTR-3549

Visma.netKorjattu hakuehtojen näyttäminen raportoinnissa

LTR-3522

Lisätty työtapahtumien vakioraportointiin LTR:n tilaus ID rajausehtoihin

Työnohjaus
LTR-3550

Korjattu tehtävällä näkyvien URL-tyyppisten liitteiden avaamista

Työtapahtumat
HD 4888313 LTR-3491

Korjattu kärkimiehen resurssiryhmän jäsenten näkymistä kalenterissa sijaiselle

Varasto (L7)
HD 4883959 LTR-3417

Lisätty Tuotteen hyllypaikka -sivulle viimeisin muokkaaja ja muutosajankohta

Yleiset
LTR-3575

Muutettu Työjono-kyselyn Työkortti-sarakkeen linkki avaamaan uuden siirtolistan

Jos siirtolistalla rivien varaus on valinnaista, avataan siirrettävät rivit, muuten avataan omat ja vapaat rivit

HD 4881543 LTR-3559

L7Lisätty Laskuttamattomat tapahtumat-kyselyn alanumerosarakkeeseen linkki, josta päästään alanumeron myyntiriveihin

Toiminnallisuus vaatii käyttöoikeuden myyntirivikyselyyn

HD 4872434 LTR-3561

Lisätty Resurssiryhmät-listalle Näytä myös arkistoidut-valinta

Oletuksena näytetään vain aktiiviset henkilöt

LTR-3574

Lisätty järjestelmäasetuksiin asetus, jolla Google Analytics -lokin voi poistaa käytöstä

Tarvitaan tilanteissa, joissa VPN-käyttäjät eivät pääse julkiseen verkkoon ja LTR lakkaa vastaamasta

17.06.2020: Versio 2022

Työnohjaus
HD 4890232 LTR-3530

Korjattu siirrettyjen tapahtumien piilotusta tehtävälomakkeella

Riviä ei piiloteta, jos sitä on muokattu, se on hyväksytty tai rivi on siirretty ERP:iin asetuksiin määritetyn aikarajan puitteissa

LTR-3452

L7Lisätty rajapintaan osapuolten yhteyshenkilöiden yhteysnumeroiden vienti L7:aan

LTR-3104

L7Lisätty yrityskohtainen asetus ERP tuotekuvan näyttämiselle

Uutena valintana mahdollisuus näyttää tuotekuva myös HINSTO.RECin perusteella

Varasto (L7)
HD 4883242 LTR-3416

Korjattu keräilyn lavamäärän laskenta

03.06.2020: Versio 2020

Laadunvalvonta
LTR-3473

Korjattu laitteen muokkaushistoriassa Koko-kentän otsikon termi

Työnohjaus
LTR-2750

Korjattu suoritteen sarjanumeron poimintaa

LTR-3373

Lisätty suoritteen laitekortin valintaan työlle liitetyille riveille oma taustaväri

Raportointi
LTR-3360

Korjattu extranet-käyttäjillä vakioraportoinnin rajauksia

Varasto (L7)
HD 4851645 LTR-3018

Lisätty hyllyn tietoihin syy hyllyn arkistoinnin estosta

Jos hyllyä ei voi arkistoida, Arkistoi-napin sijaan käyttöliittymässä on kysymysmerkki, jota klikkaamalla saa näkyviin listan syistä miksi hyllyn arkistointi on estetty

Yleiset
HD 4874737 LTR-3454

Lisätty dynaamisiin kyselyihin ja raportointiportaaliin tiedostonimen näyttäminen pääkäyttäjille

LTR-3471

L7Lisätty Työvaiheet-kyselyyn sarakkeet tuoteryhmälle sekä tuoteryhmän kuvaukselle

Lisäksi muutettu tuotekoodin hakukenttä operaattorihakutyyppiseksi

LTR-3484

Lisätty mahdollisuus näyttää listoilla koosterivien loppusumma

20.05.2020: Versio 2018

Työmaarekisteri
HD 4885301 LTR-3438

Korjattu työmaan urakoissa tullut virheilmoitus välilyönnin sisältävästä työmaa-avaimesta

Työnohjaus
LTR-3418

NovaL7Lisätty myyntiriville varastosaldosarake

Sarakkeen näkyvyyttä hallinnoidaan kenttämäärityksissä

Varasto (L7)
HD 4879694 LTR-3425

Korjattu dynaamisten kyselyiden näkymän vaihdon ja sivun päivittämisen aiheuttamia ristiriitoja Firefox-selaimella

LTR-2954

Korjattu hyllykartan massapäivityksen toiminnallisuutta

06.05.2020: Versio 2016

Ostolaskut
LTR-3400

Muutettu ostolaskujen liitteiden yhdistely nousevaan tositejärjestykseen

Työmaarekisteri
LTR-3391

Korjattu ostolaskujen sisäänluvun päivämääräkäsittelyä

LTR-3408

Korjattu poistettujen resurssien näyttäminen resurssiryhmällä rajattaessa

HD 4869403 LTR-3203

Muutettu takautuvasti annettavien/korjattavien rakentamisilmoituksien aikarajaa verottajan ohjeistuksen mukaiseksi

Ilmoituksia voi antaa ja korjata takautuvasti 48 kuukauden ajan kohdekuukaudesta 1/2020 alkaen

Työnohjaus
HD 4858085 LTR-3160

L7Korjattu myynnin työnohjauksessa toimitusosapuolen valintaa tapauksissa joissa yrityksiä on useita samalla nimellä

LTR-3283

NovaKorjattu myynti- ja suoriterivin position käsittely Novaan tallennettaessa

Mikäli Novassa oli tilauksella jo ennen tallennusta 10 myyntiriviä tai enemmän (positiot 10-100), vei LTR uuden rivin positiolle 100, eikä positiolle 110

Työtapahtumat
LTR-3350

Korjattu työmaatiedon käsittelyä kirjauksilla tapauksissa, joissa resurssilla on oletustyömaa määritettynä

Varasto (L7)
HD 4864875 LTR-2152 LTR-2484

Estetty rivin saavutus jos rivin tuotetta ei löydy tai se on arkistoitu

HD 4873195 LTR-3354 LTR-3337

Saavutuksessa estetty Valitut OK -painikkeen tuplaklikkaukset

Yleiset
LTR-3383

Korjattu työjono kuittauksen Asetus aika ja Työaika -kirjauksien vienti L7:aan

LTR-3349

L7Lisätty Myyntirivit-kyselyyn sarakkeet kustannusten kappale-/yhteis- sekä katehinnoille

Sarakkeet näkyvät profiililla, jolle on sallittu kustannushintojen näkyminen Työn kentät-asetuksissa

22.04.2020: Versio 2014

Kierrätys (L7)
LTR-3161

Estetty työnumeron antaminen käyttöomaisuustyyppiselle laskulle

Työnohjaus
LTR-3235

L7Poistettu myynnin työnohjauksessa Poista-painike yrityksen tiedoista tämän ollessa tallennettu ERPiin

HD 4855269 LTR-3236

L7Korjattu myynnin työnohjauksessa uuden yrityksen luonnin toiminnallisuutta

LTR-3251

L7Lisätty työn kenttien asetuksiin päänumeron avaukselle extra xml-kenttä

HD 4872247 LTR-3244

NovaEstetty tilausten LTR:ään kopioinnissa tilauksen merkitseminen siirretyksi mikäli kopiointi epäonnistuu

Estetty myös koodittominen myyntirivien kopiointi LTR:ään

LTR-3228

NovaKorjattu tilauksen tallennusta, jotta tilauksen tehtävien hyväksytyt kirjausrivit viedään nyt Novaan ennen ERP-raportin muodostusta

HD 4881507 LTR-3366

Korjattu suorite- ja myyntirivin varastopaikan näyttö erikoismerkkejä sisältävän tuotekoodin tapauksissa

Varasto (L7)
LTR-3158

Keräilyssä kollien siirto lähetykseltä estetty, mikäli lähetyksen tilana on Tulostettu, Lastattu tai Toimitettu

LTR-3191

Lisätty tuotteiden sijainteihin porautuminen Hyllysaldot-kyselyyn

LTR-3162

Poistettu vienti-/tuontitiedoissa tullinimikkeen pakollisuus

Yleiset
LTR-3357

Lisätty Työjonot-kyselyyn kolme uutta saraketta: työvaiheen prioriteetti ja prioriteettipäivämäärä, työvaiheen teksti ja tuotteen saldo

Saldo-sarakkeesta porautuminen tuotetietoihin

HD 4872773 LTR-3274

Korjattu Tuotannon osat -kyselyssä varastopaikalla haku tapauksissa joissa varastopaikan nimessä on pieniä kirjaimia

08.04.2020: Versio 2012

Ostolaskut
LTR-2612

Ostolaskut-sovelluksessa voi yhdistellä valittujen ostolaskujen kuvat yhdeksi pdf-tiedostoksi

Vaatii erikseen asennettavan sovelluksen Ghostscript for Windows (32 bit)
Sovelluksen voi ladata osoitteesta https://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html
Asennuksen jälkeen tiedostot gswin32c.exe ja gsdll32.dll on kopioitava LTR-palvelimella c:\4field\isapi-kansioon.

Laadunvalvonta
LTR-3341

Korjattu lomakkeen nappien lukkiutuminen tallennuksen jälkeen

HD 4868316 LTR-172

Lisätty sarjanumerolomakkeelle vapaita listakenttiä

Listojen sisältönä voidaan käyttää Listojen hallinnan listoja tai L7-ympäristöissä L7:n kenttäkirjastoja

Online varasto (Nova)
LTR-3312

Lisätty keräilyn Lähetyksen tiedot -sivulle näkyviin liitettyjen myyntitilausten tilat Novassa

Työnohjaus
LTR-3225

Lisätty yrityskohtaisiin asetuksiin osapuolitietojen täydennykseen uusi sääntö, jonka perusteella toimitusosapuoli määrää tilaajaosapuolen ja tilaajaosapuoli määrää laskutusosapuolen

LTR-3218

Lisätty työn kenttiin työtyyppikohtaiset asetukset työn ja tehtävän muokkauksen estämiseksi

Tilauksen muokkaaminen voidaan jatkossa estää esimerkikisi profiilikohtaisesti

Työtapahtumat
LTR-3343

Korjattu Hae mallipohjan tapahtumat -napin mallipohjalomakkeen valintaa

HD 4875244 LTR-3314

Korjattu työtapahtumien yhteenveto tilanteessa, jossa käytetty yrityskohtaisia lisälinkityksiä

LTR-3198

L7Lisätty yrityskohtainen asetus palkkajaksolla rajaukseen

Lisätty lisäksi yrityskohtainen asetus palkkajakson minimipituuden määritykselle

LTR-3285

Lisätty yrityskohtainen asetus läsnäolon koordinaattien esittämiselle kirjauslomakkeella

Lisätty listoille myös sarakkeet alku- ja loppukoordinaateille
Koordinaattien yhteydessä olevasta kuvakkeesta avataan kyseinen sijainti Google Maps-palvelussa

Varasto (L7)
HD 4878633 LTR-3339

Muutettu listainventoinnin kuittausikkunan rivijärjestys L7:n palauttamien inventointitapahtumanumeroiden mukaiseen järjestykseen

LTR-3112

Lisätty työjonokuittaukseen lomakkeen pakollisuustarkistus

HD 4870370 LTR-3232

Poistettu työnumero-oton saldotarkistus negatiivisilta työnumero-otoilta

HD 4866136 LTR-3157

Sallittu työnumero-otto lähetysalueelta Palautusten työnumerot -asetuksessa listatuille työnumeroille

Yleiset
LTR-3327

Korjattu Resurssit-listan organisaatiokaavio, joka ei avautunut kuvakkeesta

LTR-3316

Lisätty dynaamisiin kyselyihin mahdollisuus viedä vain valittujen sarakkeiden sisältö Exceliin

Exceliin vietävistä tiedoista suodatetaan automaattisesti duplikaatit pois

25.03.2020: Versio 2010

Laadunvalvonta
LTR-3318

Lisätty sarjanumerolistalle muokkausaika- ja muokkaajasarakkeet

Työnohjaus
LTR-3268

Korjattu työnohjauksen kirjauslomakkeelta hyväksyntä, kun käytössä ei ole laajennettu tarkastus tai hyväksyntä

Työtapahtumat
LTR-2941

Lisätty ylävalikon alla näkyvä infoteksti

Tekstin muokkaus vaatii palkanlaskija-, työnjohtaja- tai esimiesprofiilin

Varasto (L7)
HD 4866944 LTR-3253

Lisätty tuotteen sijainteihin mahdollisuus näyttää varastopaikka

Yrityskohtaiset asetukset / Varasto: Näytä varasto tuotteen sijainneissa

Yleiset
LTR-3321

L7Korjattu Laskuttamattomat tapahtumat -kyselyn tilauksen kustannuspaikan nimisarake

LTR-3252

L7Lisätty myyntirivikyselyyn LTR tila- sekä Ostojen tila -sarakkeet

Muutettu myyntirivin ostojen päiväksi saavutuspäivä, mikäli saavutettu (muuten toimituspäivä)

LTR-3282

L7Myyntirivikyselyn tila- ja tilaselitesarakkeista tuotannon osiin ja ostoriveihin porautumiseen on lisätty rajaavaksi tekijäksi myös rivinumero

LTR-3291

L7Lisätty ostotilauskyselyyn otsikkotasolle Näytä myös toimitetut -valinta

Tällä helpotetaan ostojen toimitusvalvontaa, koska L7:n ostotilauksen tila "(osa)toimitettu" ei erottele kokonaan ja osittain toimitettuja tilauksia toisistaan

LTR-3317

L7Lisätty Laskuttamattomat tapahtumat -kyselyyn Laskutusteksti -sarake (L7:n Keikkalaskutuksen rivin teksti)

11.03.2020: Versio 2008

Työnohjaus
LTR-2595

Lisätty huoltotyön luontiin päiväys-, resurssiryhmä-, vastuuhenkilö- sekä resurssikentät, joilla voidaan ylikirjoittaa mallityölle asetetut oletustiedot

Yleiset
LTR-3275

Korjattu dynaamisten kyselyiden kyselykohtaisen css-tyylin käyttö, jos sarakkeiden otsikoita ei ole näkymän asetuksella käännetty pystyyn. LTR:n 2006 versiossa nämä kyselykohtaiset tyylit lakkasivat toimimasta.

HUOM! Jos otsikot käännetään näkymässä pystyyn, poistetaan kyselykohtaiset css-tyylit käytöstä

LTR-3276

Korjattu kyselyissä yhteyshenkilön tekstillä haku, joka aiheutti tietokantakyselyyn virheen

26.02.2020: Versio 2006

Kierrätys
LTR-3196

Ostolaskun rivin työnro sekä varasto lukitaan aina, mikäli rivi on kytketty ostotilaukseen

Laadunvalvonta
LTR-3211

Korjattu lomakkeen ja liitteen lisäyksessä sarjanumeron täydentämät tuotekoodi- ja nimityskenttien sisällöt

Työmaarekisteri
LTR-3122

Korjattu työmaan lisäyksessä omistajan käsittely, lisääjästä tulee omistaja

Lisätty työmaan työntekijän poistamisen yhteyteen myös ylläpito-oikeuden poistaminen

Työnohjaus
LTR-3212

Lisätty myyntiriville toimittajan valintaan hakunimi

Varasto (L7)
LTR-2961

Korjattu lavalle koottujen kollien tapauksessa lavojen määrän esitystä rahtikirjalla sekä lähetyksen tiedoissa

LTR-2379 LTR-2565 LTR-2594 LTR-2643 LTR-2972

Muutettu hyllykartan massapäivitystoiminnallisuutta

Poistettu saavutustyyppi excel-lomakkeelta (sarake N)

Lisätty painike virheilmoitusten kopioimiseksi leikepöydälle

Yleiset
LTR-3176

Korjattu kyselyiden välisummien excel-vienti negatiivisten summien osalta sekä välisummien näyttäminen kentissä, joissa hiiren päälleviennissä (hover-toiminto) näytetään kentän koko sisältö

LTR-3204

Uusien ominaisuuksien esittelyvideot ovat jatkossa katsottavissa muutoslokista

Lisäksi lisätty tukipyynnön numeroon linkki, josta päästään kyseiselle pyynnölle

LTR-3019

Lisätty Materiaalivaraukset -kyselyyn sarakkeet saldolle (näyttää varastovarausten varastosaldon) sekä ostojen tilalle (näytetään työlle ostettavien materiaalivarausten ostorivien tila ja toimituspäivä)

LTR-3176

Lisätty kyselyiden näkymiin mahdollisuus rajata sarakkeiden merkkimäärä, jolloin yli menevät merkit näytetään kun hiiri viedään kentän päälle

Lisätty kyselyihin mahdollisuus kääntää sarakeotsikot pystyyn, jolloin pitkät otsikot vievät ruudulta vähemmän tilaa leveyssuunnassa

12.02.2020: Versio 2004

Työmaarekisteri
HD 4868848 LTR-3194

Korjattu aineiston muodostusta tapauksessa, jossa urakoitsijalla ei ole ollut yhtään läsnäollutta työntekijää kohdekuukaudella

Työnohjaus
LTR-3170

Muutettu työlistan ID -sarakkeen hakukenttä operaattorihaku-tyyppiseksi

LTR-3070

L7Muutettu osapuolien hakua L7:n tilaukselta tai projektin 1. alanumerolta (työtyypin mukainen asetus), jatkossa haetaan myös osapuolen "oletushenkilön titteli"-asetuksen henkilö sekä tämän yhteystiedot

LTR-3110

L7LTR:stä myyntirivin tallennus L7:aan osaa nyt tehdä rivin automaattisen konfiguroinnin ja ajoittaa tuotantoon tuotteen päättelysäännön mukaisesti

Myös tuotteen valmistusoletus käsitellään L7:n mukaisesti

Toiminto vaatii 30.1.2020 julkaistun tai uudemman L7 version

Varasto (L7)
HD 4847954 LTR-2954

Korjattu tapahtumien L7:aan siirron järjestystä; nyt saldoa kasvattavat tapahtumat viedään ennen vähennyksiä

HD 4844222 LTR-3024

Korjattu sisäisen siirron toiminnallisuutta; saavutukseen muodostetaan vain yksi rivi vaikka olisi pakattu useampaan kolliin

LTR-3169

Nopeutettu tuotetapahtumissa tuotekoodilla hakua, kun "Tuotekoodeissa vain isoja kirjaimia"-yrityskohtainen asetus on päällä

Muutettu keräilyn lähetyslistan valinnassa Lähetysnro -sarakkeen hakukenttä operaattorihaku-tyyppiseksi

29.01.2020: Versio 2002

Työnohjaus
LTR-2226

Työn oletusresurssin alasvetolista rajataan resurssiryhmän mukaan kuten vastuuhenkilö- ja kärkimieskentissä

LTR-2973

Lisätty kenttämäärityksen työtyyppikohtaiset tehtävän tekstikentät

Työtapahtumat
LTR-2987

Korjattu laskutustuotteen käsittelyä palkkalajeilla

LTR-3109

Korjattu siirretyn tapahtuman käsittelyä kopioinnissa

Varasto (L7)
LTR-3159

Nopeutettu saavutuksissa ostotilausnumerolla hakua (ei yritä enää hakea ostotilausnumeron keskeltä)

Lisäksi nopeutettu toimituspäivällä hakua tietokannan indeksoinnilla

HD 4828102 LTR-2766

Sallitaan ostotilauksen saavutus negatiivisella määrällä, jos tilattu määrä on negatiivinen

Voidaan käyttää tavaran palautuksissa toimittajalle

Ostotilauksen saavutuksen peruminen ei edelleenkään ole sallittua LTR:stä

LTR-3067

Lisätty yrityskohtaiset asetukset saavutuksen lähetteen ja rahtikirjan viittetunnuksille, mikäli annettu viedään nämä L7:aan ostorivin viitteisiin

Yleiset
LTR-3156

L7Lisätty Myyntirivit-kyselyyn sarakkeet ostojen tilalle (näytetään työlle ostettavien myyntirivien ostorivien tila ja toimituspäivä) sekä myyntirivin tuotantotilalle (ajoitettu, kesken, valmis)

LTR-3078

NovaLisätty mahdollisuus ottaa myyntitilaukset-vakiokyselyn tilausvahvistukseen sähköinen allekirjoitus ja nimenselvennys

Lisäksi raportti voidaan tallentaa Novan myyntitilauksen linkkeihin

LTR-3083

L7Lisätty Myyntitilausrivit-kyselyyn otsikkotasolle ostotilausnumeron hakukenttä. Ostotilausnumerolla haettaessa näytetään kaikki myyntirivit jotka liittyvät ostotilaukseen joko työnumero-ostoina (tilnro/alanro/myyntirivi) tai varasto-ostoina (tuote/varasto)

LTR-1711

Lisätty Laskuttamattomat tapahtumat -kyselyyn mahdollisuus tehdä L7:aan hyvityslaskutapahtumia (vaatii erillisen lisenssin)

Lisätty yrityskohtainen asetus tuotekoodin määritykselle koodittomille nimikkeille sekä laskutuslisille

LTR-3060

L7Lisätty Myyntitilaukset-kyselyyn sarakkeet tuotannon, laadun sekä myynnin kommenteille

LTR-3072 LTR-3075 LTR-3076 LTR-3084

Lisätty myyntitilaus-, työjono-, työvaiheet- sekä tuotannon osat -kyselyihin sarake, josta voidaan porautua rivin viitedokumentteihin

Lisätty tuotannon osat-, työvaiheet- sekä työjono -kyselyihin lisäksi sarake, josta voidaan porautua osan/työvaiheen/työjonon viitedokumentteihin

Vanhempien versioiden muutoslokin näet täältä.